עמותה לזכויות ילדים והורים (ע"ר)

מכתב מטעם העמותה לשר הרווחה מר משה כחלון/ הגדלת תקציב הפנימיות