עמותה לזכויות ילדים והורים (ע"ר)

הצעת חוק- ועדת ערר על החלטות שירותי הרווחה

הצעת חוק הראשונה היא על שינוי בהרכב ועדות ערר על החלטות רשויות הרווחה. בנאום במליאה ח''כ ד''ר סולודקין אמרה ''זה ניסיון שלישי להקים ועדות ערר בלתי תלויות. בכנסת שעברה הצעת חוק דומה הוגשה ע''י הח''כ דאז ושר החינוך דהיום גדעון סער. אני הגשתי את הצעת החוק שלי והיא נדחתה בהצבעה בקריאה טרומית ב- 9 ביוני 2010. הנוסח המעודכן של הצעת החוק הוגש על ידי יחד עם חברי הכנסת שלומו מולא, רוברט טבייב ואורית זוארץ ( כולם מסיעת ''קדימה''). על פי הצעת החוק בראש ועדת ערר יעמוד משפטן העונה על קריטריונים למינוי שופט שלום, וחבריה יהיו נציג ציבור ועובד סוציאלי בעברו – שלא עובד במערכת הרווחה. הרכב כזה יבטיח לוועדה אי-תלות מרשויות הרווחה, כאשר היא דנה בערעורים על החלטות הרשויות הנ''ל. המצב הקיים היום הוא שגורם לחיוניות הקמת ועדות בלתי תלויות. מדי שנה עשר-אחד עשרה אלף ילדים מוצאים על ידי רשויות הרווחה מהמשפחות ומועברים למשפחות אומנה, פנימיות ומסגרות אחרות. במקרים רבים, הילדים מוצאים ממשפחות נורמטיביות שנתקלו בבעיות ולא מהמשפחות שהתעללו בילדים או הזניחו אותם. למשפחה כזו חייבת להינתן אפשרות לערער על החלטות רשויות בפני ועדה בלתי תלויה. אני מודה לשר הרווחה הנוכחי-משה כחלון שתמך בהצעת החוק הזו. לאחר אישורה בשלוש קריאות –תהווה מחסום להוצאת ילדים מהמשפחות הנורמטיביות''.

סגן שר הבריאות יעקוב ליצמן מ''יהדות התורה'', שהופיע במקום שר הרווחה שנעדר מהישיבה – אישר את תמיכת הממשלה בהצעת החוק.

בעד הצעת החוק הצביעו 40 חברי הכנסת: 14 מקדימה, 8 מליכוד, 6 מישראל ביתנו, 5 מש''ס, 4 מיהדות התורה, 2 מאיוד לאומי ו-1 מעצמאות.

הצעת החוק הועברה לוועדה לעבודה והרווחה להכנה לקריאה ראשונה.

(מוגש מטעם: מגן משפחה . לעמוד הפייסבוק של מגן משפחה)