עמותה לזכויות ילדים והורים (ע"ר)

חו"ל

צפו בסרטונים וראו מה אומרים על שירותי הרווחה בחוץ לארץ. מצב הדברים במדינת ישראל חמור בהרבה, היות ואחוז הילדים המוצאים מהבית בישראל גבוה משל כל מדינה אחרת בעולם.

הטענות של המשפחות והעמותות השונות באשר ל''מדוע'' הילדים מוצאים זהות בישראל ובעולם.

הטענות של המשפחות והעמותות השונות באשר לדרכי הפעולה של שירותי הרווחה בישראל ובעולם זהות.

המסקנה זהה- אל תפנו לשירותי הרווחה בבקשות עזרה! מצאו עזרה אצל משפחה, חברים, עמותות....רק לא אצל שירותי הרווחה!