עמותה לזכויות ילדים והורים (ע"ר)

אודות

מטרות עמותה לזכויות ילדים והורים (ע.ל.י.ה)

 • העמותה תפעל לשינוי מדיניות הרווחה ובתי המשפט, למניעת הוצאת ילדים בכפיה מביתם והשמתם במוסדות.
 • העמותה תתמוך בקידום מדיניות המעצימה את מעמדם וזכויותיהם של ילדים והורים על בסיס תפיסה משפחתית - קהילתית.
 • העמותה תעניק ליווי ותמיכה לילדים והורים הנפגעים מהחלטות והתנהלות פקידי סעד ברשויות הרווחה והמאושרים על ידי בתי משפט.
 • העמותה תפעל לקידום ותיקון חקיקה המרחיבה את ההגנה על זכויות ילדים והורים ואחדות משפחתם.
 • בהעדר גוף ביקורת חיצוני ובלתי תלוי שיבקר את דרכי הפעולה של משרד הרווחה, תשמש העמותה כתובת לתלונות נפגעי מדיניות ופעולות רשויות הרווחה, תדווח ותתריע בפני הגופים הרלוונטיים כגון שר הרווחה, מבקר המדינה וכן התקשורת והציבור הרחב.
 • העמותה תעודד שיח ציבורי ואקדמי להגברת המודעות ולעידוד המחקר בתחום.

  בעלי תפקידים בעמותת ע.ל.י.ה

  גב' אסתר הרצוג, פרופסור - יושבת ראש העמותה
  גב' יונת קלר- מנכל''ית משותפת
  גב' נחמה דיכנה- מנכל''ית משותפת
  מר אשר רוכברג- מזכ''ל העמותה
  גב' איילה שטגמן - דוברת העמותה, קידום חקיקה
  גב' תמר טסלר, עו''ד- יועצת משפטית של העמותה
  גב' ריקי גלזר- ועדת ביקורת
  גב' ורדית הלמן- ועדת ביקורת
  גב' אילנה שמאי- ועדת תמיכה במשפחות
  גב' אירית דלומי- ועדת תמיכה במשפחות
  גב' חנה איסלר - עיתונאית חוקרת

האמנית: גב' קרנית ידיד

זקוקים לעזרה או מעוניינים לסייע?