עמותה לזכויות ילדים והורים (ע"ר)

סיכום ישיבת השדולה מיום 16.03.10

דיון בנוגע להצעת תיקון חוק הנוער (טיפול והשגחה) - תיקון מס' 18 - צילום קטין, התשס"ח-2008 - של הח"כ אלי אפללו (פ/3316). 

בדיון שהתקיים היום (16.3.10) בכנסת בועדה לזכויות הילד, מסרה גב' נחמה דיכנה, מנכ"ל עמותת ע.ל.י.ה., את עמדת העמותה, בזכות השקיפות ופתיחות המידע לציבור, בכל הנוגע לחשיפת עדות ילדים ממקור ראשון באמצעי התקשורת.

ח"כ אלי אפללו בתמיכת זבולון אורלב, אורי אריאל ואריה אלדד, ניסו להעביר תיקון לחוק הנוער (טיפול והשגחה (תיקון מס' 18) בנוגע לסעיף 24 לחוק בדבר איסור פרסום צילום קטינים שהוגדרו כנזקקים, איסור השמעת הקלטות קטינים והדממת כל הנוגע לקטינים שהוגדרו כנזקקים על ידי משרד הסעד.

גב' נחמה דיכנה, מסרה לח"כ דני דנון, יו"ר ועדה לזכויות הילד, כי ילדים שהועברו לחסות המדינה המוגדרים כנזקקים, נתונים לחסדם של עובדים סוציאליים, עוברים בדרך כלל התעללויות קשות במסגרות השונות של המדינה, וחשוב ביותר, כי עדותם תיחשף בתקשורת עם טשטוש פניהם, משום שעדות זו מגינה עליהם מפני אותם גורמים מפקירים במשרד הסעד.

בעמדתה של גב' נחמה דיכנה, תמכו עו"ד ליאת ברמן, כתבת עיתון "הארץ" ו- "ידיעות אחרונות" נציגי טלויזיה מערוץ 2, ונציגי משטרת ישראל, שאף מסרו כי פרסום קטינים בנסיבות מסוימות, הכרחי ומשמש ראיה לביצוע עבירה.

מר יעקב בן יששכר ומר אסף פרייס נציגי התנועה למען עתיד ילדינו, מסרו כי משרד הסעד מבקשים להדמים את קולם של הילדים ובעצם מי שיחליט אם מותר לפרסם ילד נפגע עבירה, יהיו פקידי סעד.

עו"ד נורית פולק ממשרד הסעד אמרה כי לשכת הסעד מבקשת לאסור פרסום בכל מקרה של קטינים נפגעי עבירה וקטינים פוגעים. עוד אמרה עו"ד נורית פולק, כי תינתן סמכות למשרד הסעד אם לפרסם קטינים אם לאו.

דרישתה זו של עו"ד פולק עוררה התנגדויות בקרב משתתפי הועדה, וגב' נחמה דיכנה מנכ"ל עמותת ע.ל.י.ה. אמרה כי הינה מבקשת להדגיש כי מרבית מקרי ההתעללות בילדי מוסדות הרווחה, נחשפו על ידי התקשורת ולא על ידי משרד הרווחה עצמו, וזה מוכיח את נחיצותה החיונית של התקשורת בנושא זה, משום שמשרד הרווחה מסתיר ומטייח מקרים כאלו.

ח"כ דני דנון יו"ר ועדה לזכויות הילד, אמר לגב' דיכנה, כי הינו מוקיר ומעריך את פעילות עמותת ע.ל.י.ה. למען זכויות קטינים, ואף אמר כי יעזור ויסייע ככל יכולתו בפעילות עמותת ע.ל.י.ה..

ח"כ דני דנון הוסיף ואמר, כי בעקבות הערות והארות משתתפי הועדה, הינו מבקש למחוק את התיקון שהוגש על ידי ח"כ אלי אפללו, סעיף 24ד.(א) "המצלם קטין בבית משפט או בדרכו מבית המשפט או אליו, או בהיותו בתחנת משטרה או בדרכו מתחנת משטרה או אליה לצורך חקירה דינו - .....

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול על צילום שהתיר בית משפט, על צילום שנעשה על ידי הקטין עצמו, על ידי האחראי עליו כמשמעו בפסקה (1) להגדרה "אחראי על קטין חסר ישע" בסעיף 368 א לחוק העונשין, התשל"ז-1997, ועל צילום שנעשה על ידי המשטרה או מטעמה לשם חקירת עבירות".

סעיף זה נמחק, על ידי ח"כ דני דנון ומשתתפי הועדה.

סיכום ישיבה: לורי שם טוב.