עמותה לזכויות ילדים והורים (ע"ר)

טיפים להורים- חלק ב

טיפים להורים- תכנית טיפולית מטעם שירותי הרווחה

אם נקלעתם למצב בו שירותי הרווחה מציעים לכם דרכי טיפול שונות כמו למשל תוכנית טיפול והשגחה, יחידת אמהות, משפחות קלט בהם ניתן לשהות יחד עם קטין, דאגו לברר את זכויותכם! ככל הנראה ישתמע מדברי העובדת הסוציאלית כי אין לכם ברירה וכי ההחלטה מה יעשה בילדכם אינה נתונה בידכם. לא כך הדבר!הנכם רשאים להתנגד לכל הצעה ואין כל דרך חוקית לכפות עליכם הסדר כלשהו בלי הסכמתכם אלא באישור בית המשפט.

אחת השיטות של שירותי הרווחה לכפות הסדרים מסויימים מהסוג שהוזכרו לעיל, הן פשוט להחתים את ההורים על הסכמות להסדר כלשהו באופן אשר מפקיע את זכויותיהם ההוריות מבלי שהבינו זאת תוך איום שאם לא יחתמו ילדיהם ילקחו מהם.

טיפ: אין לחתום על אף מסמך ו/או הסכמה בלי להתייעץ עם עורך דין. אם אין לכם זמן או כסף לפנות לעורך דין, פנו לבית המשפט לנוער במקום מגוריכם וכתבו מכתב בכתב יד לשופט בו אתם מביעים התנגדות להסדר שהוצע / נכפה עליכם.


בברכה עורכת הדין טלי ברמן