עמותה לזכויות ילדים והורים (ע"ר)

הודעה לעיתונות- בקשה להצטרף כידיד בית משפט

הודעה לעיתונות 18/03/12

בימים אלה עמותת .ע.ל.י.ה הגישה בקשה להצטרף כידיד בית משפט העליון בערעור שהגישה אם מצפון הארץ, על כך שבתה נלקחה ממנה בתואנה שהיא אינה מסוגלת לשמור על הילדה בזמן שזו שהתה במועדונית ובעת משחק עם ילדים אחרים בחוץ. הקטינה נפגעה מינית ע''י ילדים אחרים בזמן ששהתה במועדונית אחרי שעות ביה''ס וכן בעת משחק עם שני בנים בני גילה (11-12).

הקטינה מעולם לא נפגעה בביתה, על ידי אימה או מי מבני המשפחה. הפגיעות נעשו בתוך מסגרת חינוכית ובחוץ בשעות היום. הטענה שהועלתה והתקבלה נגד האם היתה כי היא אינה מסוגלת לשמור על הקטינה בזמן שזו שוהה מחוץ לבית.

הנערים שפגעו בקטינה נמצאים בביתם ולא נפתחו בעניינם תיקים פליליים.

עמותת ע.ל.י.ה רואה בחומרה רבה הרחקת ילדים מהורים נורמטיביים אשר מעולם לא פגעו בהם. מדיניות משרד הרווחה הפועל להרחקת קורבנות עבירה ממשפחתם ומהקהילה בעוד שהעבריינים נשארים בתוך משפחתם ובתוך הקהילה, הינה מדיניות שאינה עולה בקנה אחד עם חוקי מדינת ישראל, חוק יסוד- כבוד האדם וחירותו וצדק טבעי. הקורבן למעשה נענש על כך שפגעו בו, והדבר הינו בלתי סביר. הפגיעה הקשה בקורבן עבירה, על כמה וכמה כאשר זו נערה בת 12, בהרחקתה מן הסביבה הטבעית, מהוריה וממשפחתה המורחבת גורמת לה לנזק רגשי בלתי יתואר, שבירת אישיות, הערכה עצמית נמוכה ורגשות אשם כבדים, כאשר כל אלה מחזקים אישיות קורבנית. לדעתנו, בנות שהן קורבנות עבירה צריכות להיות מטופלות בכפפות של משי, כאשר כל הטיפול, כולו, נועד לחזק את ביטחונן העצמי, ערך עצמי ויכולת להגן על עצמן.

נכון לכרגע הקטינה שוהה בפנימייה בצפון, ומתלוננת על אלימות מילולית ואיומים. ניתן לקרוא כאן...

יש להבהיר שהקטינה שוהה בבידוד תקשורתי כאשר למרות תלונותיה לאלימות לא פקידות הסעד הממונות על פי חוק לשלומה ולא האפוטרופוס לדין הממונה על פי חוק לייצג את טובתה לא פנו לשוחח עימה.


הנושאים הציבוריים העומדים על הפרק;

1. מדיניות הרחקת קורבן עבירה ממשפחה ומהקהילה.

2. הגדרה מחודשת של חובותיו של האפוטרופוס לדין הממונה מטעם הסיוע המשפטי לייצג את טובת הקטין.

3. הטמעה של עיקרון שמיעת הקטין; מתן אפשרות לקטין להשמיע את דבריו בפני ביהמ''ש בעצמו, לפי בקשתו, ללא תנאים. או לחלופין לאפשר לקטין לקבל ייצוג משפטי נפרד אשר ישמיע את קולו של הקטין ורצונו בפני ביהמ''ש בעניינים הנוגעים אליו לפי חוק הנוער - טיפול והשגחה.