עמותה לזכויות ילדים והורים (ע"ר)

מכתב מטעם עמותת ע.ל.י.ה ליועץ המשפטי לממשלה